Cultură și învățământ

Cultură și învățământ

Cultura

La nivelul comunei există un Cămin Cultural care a fost construit în anul 1950 și în care la început a funcționat o școală. Activitatea culturală este mult mai veche, ea existând odată cu înființarea școlilor din satele comunei, cadrele didactice fiind promotorii și inițiatorii activității culturale.

În două încăperi ale Căminului Cultural se află biblioteca comunală, care are în prezent un număr de 7600 volume de la beletristică și pânã la cărți din diferite domenii. Există un număr de 300 de cititori înscriși și 250 activi.
Amintim că mai există biblioteci care funcționează pe lângă școală ca biblioteci școlare în satele Poieni, Valea Mare și Roșiori. În satul Poieni, Căminul Cultural a funcționat în școala veche cu clasele I-IV, iar în prezent într-o sală de clasă din actuala clădire a școlii.

În Valea Mare, Căminul a funcționat în mai mulți ani într-una din sălile de clasă ale școlii, iar în prezent este desființat. Au existat la nivelul Căminului Cultural echipe artistice cu următorele profile: rapsozi populari, formații de teatru, suita de dansuri populare, brigăzi artistice, montaj literal-muzical.
Căminul cultural se află într-o stare avansată de degradare. În anul 2007, la cererea Ministerului Culturii și Cultelor, s-a depus documentația întocmită la standarde necesare pentru construirea unui nou așezământ cultural, documentație ce a fost depusă la București.

 

Învățământ

În comună există 4 școli, din care una cu clasele I -VIII și trei cu clasele I-IV:
• Școala Roșiori nr.1, cu un efectiv de: 70 elevi în clasele I-IV; 156 elevi în clasele V-VIII si 28 preșcolari
• Școala Rosiori nr 2, cu un efectiv de: 15 elevi în clasele I-IV; 28 preșcolari
• Școala Valea Mare, cu un efectiv de: 51 în clasele I-IV; 25 preșcolari
• Școala Poieni, cu un efectiv de: 27 elevi în clasele I-IV; 20 preșcolari

Școala generala nr.1 Rosiori

Școala și-a început activitatea în anul școlar 1908 - 1909 în satul Negușeni.

Până atunci copiii de aici au frecventat cursurile la școala din vechiul sat Rusi, împreună cu cei din Roșiori. lnstituția nu a beneficiat de un local propriu, orele de curs având loc în diferite case închiriate, iar în anumite perioade, cursurile desfașurându-se chiar în casa învățătorului.

În anul 1923 s-a început construirea unui sediu cu două săli de clasă, dar construcția acestuia nu a fost finalizată. După anul 1950 s-a construit clădirea actuală.

Școala Roșiori nr.1 se bucură de un teren de sport în suprafață de 1200 mp, pe care se desfășoară orele de sport și educație fizică.

 

Școala Roșiori nr.2

Activitatea acestei școli a început în anul 1853 în satul Rusi, care din anul 1968 a fost înglobat în satul Roșiori. Se pãstreazã documente începând cu anul 1879, ce dovedesc existența școlii.

Cele 269 u.a. care alcătuiesc acest fond arhivistic reprezintă cataloage, registre matricole, recensãminte și dosare cu ordine, rapoarte de activitate etc. Au fost descoperite și date privind întinderea circumscripției școlare, astfel în anul 1936 ea fiind formatã din satul Ruși și jumătate din satul Roșiori.

Școala Poieni

Școala din satul Poieni s-a înființat în anul 1865, când au fost înscriși 28 elevi în clasa I. S-au pãstrat putine documente de la această instituție începând cu anul 1866: cataloage, registre matricole, câteva dosare de ordine, studii statistice pentru perioada de dupã 1949.

Din cercetarea lor a rezultat faptul cã înainte și după anul 1948 instituția a funcționat cu 7 clase dar și cu un număr nu prea mare de elevi. Astfel că el era de 73 în anul 1924 și de 122 în 1943.

După anul 1950 s-a construit o nouă clădire a școlii lângă cea veche din cărămidă. În urma căderilor abundente de zăpadă din iarna anului 2003, acoperișul clădirii a fost deteriorat, acesta fiind reparat ulterior.

 

Școala generală Valea Mare

Pentru a veni în ajutorul copiilor din satele Valea Mare, Valea Mică și Misihănești, s-a înființat în anul 1908 o școală care a funcționat la început în
Misihănești, apoi s-a mutat la intersecția celor trei sate.

După anul 1950 s-a construit actualul sediu. În prezent numai Școala generală Roșiori nr.1 mai funcționează cu clasele I-X. Școlile Valea Mare și Poieni care au functionat cu clasele I-VIII au rămas cu un număr mic de copii.

În anii 2005, 2006, 2007 și 2013, toate cele patru școli au suferit modificări și reabilitări, fiind dotate cu mobilier nou, centrale termice, tâmplarie PVC, pardoseli noi,calculatoare performante, Xerox și fax.

La școlile Roșiori nr.2 și Poieni întâlnim învățământ simultan, datorită numărului mic de elevi. Majoritatea elevilor absolvenți a opt clase urmează cursurile liceale sau a unei școli profesionale. Din componența celor patru școli fac parte și grupele de grădiniță, având săli separate, fiind dotate cu material didactic necesar și specific activității de învățare și formare a preșcolarilor.

Înapoi