Demografia

Comuna Roșiori are în componență șase localități cu o populație totală de 2174 persoane, din care 1119 de sex masculin și 1055 de sex feminin, conform recensământului din 2002. Din punct de vedere a repartiției pe sexe se remarcă faptul cã numãrul persoanelor de sex masculin este mai mare fațã de numãrul persoanelor de sex feminin, aspect specific populației din mediul rural al județului Bacău. Situația se explică prin migrarea în mediul urban sau în alte județe a populației de sex feminin.

Analizând populatia pe localitățile componente, constatãm cã se înregistreazã urmãtoarele valori:

 • Localitatea Roșiori – - 1100 locuitori
 • Localitatea Misihănești –- 25 locuitori
 • Localitatea Negușeni – 80 locuitori
 • Localitatea Poieni - 370 locuitori
 • Localitatea Valea Mare – - 358 locuitori
 • Localitatea Valea Mic㠖 - 58 locuitori


Conform recensamântului din 2002, situația se prezintã astfel:

 • Populație stabil㖠necăsătorit masculin 569
 • Populație stabil㖠necăsătorit feminin 436
 • Populație stabil㖠căsătorit masculin 464
 • Populație stabil㖠căsătorit feminin 461
 • Populație stabilă divorțat masculin 23
 • Populație stabilă divorțat feminin 21
 • Populație stabilă văduv masculin 54
 • Populație stabil㖠văduv feminin 128
 • Populație stabil㖠români 2156
 • Populația stabilă ortodoxă 2008
Înapoi