Economia

Componenta de bază a politicilor publice din ultimii ani, relansarea creșterii economice, a devenit prioritate națională, pornindu-se de la importanța sa atât pentru asigurarea condițiilor de realizare a criteriilor de aderare la Uniunea Europeană, cât și pentru creșterea nivelului de trai.


Cu atât mai mult, propagarea și continuitatea la nivel teritorial a acestor politici, implicarea factorilor locali și a reprezentanților societății civile au devenit din ce în ce mai pregnante în procesul de elaborare și realizare a programelor de dezvoltare economico – socială, indiferent dacă resursele financiare sunt asigurate de fonduri guvernamentale, de fonduri private interne sau prin cofinanțări și împrumuturi externe.


Profilul economic al comunei Roșiori este caracterizat prin resursele naturale și umane existente în comună.

 

Comuna are un profil economic, agro-zootehnic, activitatea desfășurându-se numai în sector particular, gospodării individuale, atât în sectorul producției vegetale cât și al creșterii animalelor.


Profilul economic al teritoriului comunei este cel agricol, îmbinat cu creșterea vitelor, oilor dar și legumicultura și pomicultura. În localitatea cea mai importantă, cea de reședintă, există o mare societate comercială specializată în creșterea oilor și exploatarea derivatelor - SC. OVIS SA Roșiori.

 

De asemenea exploatarea lemnului este asiguratã prin sucursala Ocolului Silvic Traian, cu sediul în localitatea Valea Mare.


Activitatea de întreținere și reparat utilaje agricole este efectuată la societatea comercială S.C. Mecagro Traian S.A., cu sediul în Roșiori.

 

Activitatea comercială și prestarile de servicii s-a extins în ultimii zece ani, unitățile Centrocoop fiind secondate de alte noi societăți comerciale sau familiale particulare în toate localitățile comunei. Resursele de muncă disponibile în toate localitățile comunei acoperă în totalitate necesarul de forță de muncă din activitatea de mică industrie, agricultură, ferme agro - zootehnice, servicii.

 

În principal, activitatea de baza rãmâne agricultura și cresterea vitelor, care au acoperire de 90% de forțăde muncă.


În prezent, în comuna Roșiori, există un numar de 20 agenți economici (societăți comerciale, asociații familiale și persoane fizice autorizate).

Înapoi