Istoricul localităţii

Apariția satelor din comuna Roșiori este consemnată încă din secolul al XV -lea, ele păstrându-și vechile vetre principale până în secolul nostru, dezvoltarea acestora urmând traseele drumurilor de legătură cu celelalte comune învecinate. Satele au apărut în urmă toarea ordine: Poieni, Misihănești, Negușeni, Valea Mică, Valea Mare și Roșiori.


Din cercetãrile și descoperirile realizate la nivelul comunei de cãtre foștii învãțãtori printre care și profesorul de istorie Costea Mihai, comunitatea dateazã din epoca de piatrã.


Cercetãrile istorice actuale aduc satele Negușeni, Poieni și Misihănești ca sate de răzeși ai Iui Ștefan cel Mare. Ca surse istorice vechi este existența unor pietre gãsite în cimitirul vechi al vechii așezãri Negușeni, ce dateazã de pe timpul dacilor.

 

Satul Roșiori (Rusi) a luat numele de la populația ruso-lipoveană care a trãit aici și care înainte de 1864 s-au mutat la Plopana, ramânând aici doar români ortodocși și catolici, care au fost împroprietăriti pe timpul lui AI. I. Cuza.


Școala din satul Roșiori - Rusi a fost înființată la inițiativa domnitorului Alexandru loan Cuza care a vizitat satul. La venirea domnitorului exista o micã biserica pe locul celei de astăzi și domnitorul a cerut să fie mărită și zidită din cărămidă, donând bisericii 6 icoane ale Maicii Domnului, care au fost furate pe timpul preotului Baisan loan.


Din relatările bătrânilor satului, Vrasmasu Alexandru și Barjoveanu Maria, a cărui frate a fost unul din învățătorii școlii, aflãm că școala a fost vizitată de marele poet Mihai Eminescu când acesta era revizor școlar.

 

Satul Poieni este cel mai vechi sat al comunei.

Înapoi