Prezentare generală

Prezentare generală

 

 

Teritoriul administrativ actual al comunei a luat ființă în anul 1988 și cuprinde o suprafaþã totalã de 4575,44 ha, din care 337,31 ha constituie intravilanele totale ale celor sase sate.

 

 

 

Comuna Roșiori se află în partea de nord a județului și se învecineazã cu:

  • județul Neamț la Nord
  • comunele Damienești și Negri la Vest
  • comuna Secuieni la Sud
  • comuna Lipova la Est.

Comuna se compune din localitatea principală (resedință de comună) Roșiori, legatã prin drumul județean DJ 241A de Negușeni și Poieni și de localitățile Misihănești, Valea Mica și Valea Mare.

 

Relief

Din punct de vedere geomorfologic, teritoriul comunei face parte din unitatea centrala a Podisului Moldovenesc, sectorul nord-vestic al Colinelor Tutovei, în zona de interfluviu Siret Berheci. Aspectul general este acela al unor coline joase, fragmentate de vãi.
Ca forme de relief distingem platouri litologice înguste cu declinitate mica si versanti cu valori de pante si expozitii diferit afectate de eroziunile de suprafata si adancime. Energia de relief este moderata, relativ monotona, datorita friabilitatii mari a rocilor.
În general, în intreaga zona se remarca unele culmi mai importante prin inaltimea si lungimea lor precum si unele platouri structurale asimilabile în teritoriul Rosiori cu terasa superioara a râului Siret.

Gradul de seismicitate

Conform Normativ pentru protectia antiseismica a constructiilor de locuinte social-culturale, agrozootehnice si industriale, indicativ P
100-92, zona propusa pentru studiu din comuna Rosiori se situeaza în zona seismica de calcul C, caracterizata de urmatorii parametri seismici:
Ks = 0,20; Tc = 1,0.
Conform anexa A zona seismica a teritoriului Romaniei din punct de vedere a parametrilor de calcul, amplasamentul este situat în gradul de seismicitate VIII.

 

Înapoi