Proiecte realizate

În perioada 2009-2010 au fost demarate următoarele lucrări de investiții:

 

1. prin OG 7/2006 privind Programul de dezvoltare a infrastructurii în spațiul rural, a fost demarat proiectul denumit "Construire bază sportivă multifuncțională în comuna Roșiori", proiect cu termen de dare în folosință in anul 2012

 

2. prin Programul "Electificare" 2007-2009, a fost demarat proiectul "Extindere rețele electrice 0,4 Kw în sat Valea Mare, comuna Roșiori", având ca obiectiv principal racordarea a 9 gospodării fără energie electrică. Termenul de dare în folosință a proiectului este anul 2011.

Înapoi